Algemene ledenvergadering 4 april 2019

Op 4 april 2019 organiseert VSBB het geaccrediteerde symposium Moedermelk in haar waarde laten. Aansluitend vindt de Algemenen Ledenvergadering SBB plaats.

De vergaderstukken vind je in deze map.

Locatie

AMC Treubzaal, H4- 292  Amsterdam
H is het bouwdeel en 4 is de etage.
Loop naar de H toren ga daar naar 4 hoog en sla rechtsaf. Daar ziet u aan de linker kant de Treubzaal.