Begroting 2022 Inkomsten 2022 Vaste lasten 2022 Uitgaven
Start Rekening €12.365.88
64 betalende leden € 7.680.-
Website € 152,- NCLO
promo NCLO 
Zoom € 204,- Sprekers € 1350,-
8 okt 2022 € 2000.- Bank € 160,- PR € 450,-
Stuurjerek. € 151,- Kantoor art. € 250,-
Bestuur vergoeding € 4200,- Ruimte  € 500,-
Presentjes € 200,- 8 okt.  € 300,-
Totaal: € 14.128.88
plus € 9.680.-
min € 5.067.-
min € 2.850.-
Begroting 2021 Inkomsten 2021 Vaste lasten 2021 Uitgaven
Start Rekening € 13.551,98 46 betalende leden € 5.520 Website € 138,- NCLO € 2148,-
promo NCLO  € ? Zoom € 204,- Sprekers € 300,-
Bank € 160,- PR € 300,-
Stuurjerek. € 151,- Kantoor art. € 250,-
Bestuur vergoeding € 3000,- Ruimte  € 300,-
Presentjes € 200,- 6 okt.  € 400,-
Totaal: € 11.820,98 plus € 5.520 min € 3853,- min € 3398,-