Nieuws

In april 2022 heeft de Academy of Breastfeeding Medicine een herzien protocol over ontstekingsgerelateerde aandoeningen in het mastitisspectrum uitgebracht met nieuwe inzichten gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. De VSBB heeft in nauwe samenwerking met de NVL dit protocol bewerkt naar de Nederlandse situatie met als resultaat dit nieuwe Werkdocument Mastitisspectrum. Alle nieuwe inzichten en adviezen rond het ontstaan en de behandeling van een borstontsteking zijn hierin verwerkt. De nuancering hiervan vindt u in het verdiepingsdocument.

Met dit werkdocument wil de NVL een gefundeerd standpunt innemen in de Nederlandse praktijk rond de behandeling van ontstekingsgerelateerde  aandoeningen in het mastitisspectrum.

Nieuwsbrieven