Over VSBB

De VSBB heeft als doelstelling om te streven naar deskundigheidsbevordering voor alle borstvoeding-gerelateerde beroepsgroepen binnen de verenging, daaronder vallen Lactatiekundigen IBCLC/NLG en zorgprofessionals die zich bezig houden met borstvoedingsbegeleiding welke de aantekening tot borstvoedingscoach met een goed resultaat hebben afgesloten.

Deskundigheidsbevordering bestaat uit alle activiteiten die tot doel hebben om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. De VSBB draagt actief bij aan deskundigheidsbevordering voor haar leden, zoals:

– Aanbieden van online en plenaire scholingen, intervisiebijeenkomsten    (lactatiekundigen geven les aan zorgprofessionals met een aantekening als borstvoedingscoach), om op deze manier de kwaliteit en deskundigheid aan elkaar over te dragen.

De VSBB is een unieke vereniging omdat er verschillende beroepsbeoefenaren vertegenwoordigd zijn in de vereniging.

Alle beroepsbeoefenaren (welke zorg dragen voor moeder/kind in relatie tot voeding), kunnen hun accreditatiepunten via de VSBB behalen. De VSBB zorgt er elk jaar voor dat scholingen op maat worden aangeboden en informeert haar leden waar zij hun accreditatiepunten buiten de vereniging kunnen behalen. De VSBB bied interne scholingen aan welke veelal gratis worden aangeboden aan de leden.

De missie van de VSBB is dat al haar leden optimaal geschoold zijn, en dat daardoor de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is. Naast het doel om de kennis te verbreden, is de VSBB uniek in het delen van kennis, Lactatiekundigen verzorgen scholingen voor de beroepsgroepen welke een certificaat tot borstvoedingscoach bezitten. Maar ook kraamverzorgenden, JGZ verpleegkundigen etc. (met een borstvoedingscoach aantekening) geven scholingen aan lactatiekundigen over hun vakgebied. Uiteindelijk is dit een meerwaarde voor de zorg welke gegeven wordt in de praktijk bij ouders en kind.

De VSBB verspreidt onder haar leden randvoorwaarden (informatie over toepassing van bestaande protocollen binnen hun vakgebied, veranderingen in Nederland m.b.t. het borstvoedingsbeleid etc). Daarnaast draagt de VSBB actief de richtlijnen van WHO World Health Organisation) en Unicef uit, alle leden worden verzocht volgens deze standaarden te werken.

Alle VSBB leden die lactatiekundige, borstvoedingscoach en/of specialist babybegeleiding zijn moeten zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Om het certificaat te verlengen dient in een periode van 5 jaar tenminste 20 uur relevante bijscholing gevolgd te zijn. Hiermee wordt gegarandeerd dat een VSBB-lid steeds van de nieuwste ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied op de hoogte is en daardoor een optimale kwaliteit van zorg biedt.

NLG en IBCLC lacatiekundige die lid zijn van de VSBB worden door deze zorgverzerkeraars vergoed:

CZ; VGZ; United Consumers; Zorg en Zekerheid; DSW verzekeringen; Menzis; ONVZ verzekeringen; UMC; IZA; Zekur; PNO; Palland; Zorgdirect; VVAA